Wie zijn wij ?

Beste groeten aan alle jongens en meisjes,

In ons bisdom in Luik - dat is in België - is Juliana van Cornillon (dicht bij Luik) een heel bekende heilige. Jullie kennen haar toch ook, jullie die buiten België wonen? Jullie kennen in ieder geval Sacramentsdag en de Sacramentsprocessie.

Julianna heeft zich erg ingezet dat dat feest zou gevierd kunnen worden. Dat is al heel lang geleden gebeurd. Deze internet site vertelt het verhaal van Juliana. Ik word altijd verrast dat de goede God grote dingen doet met kleine en eenvoudige mensen. Jullie zullen verbaasd staan hoe men er eigenlijk toe gekomen is om Sacramentsdag te vieren. En ik wens jullie ook veel plezier om te kijken naar de mooie gekleurde en vrolijke tekeningen in het boek en op deze website, en de mooie teksten te lezen.

De eerste Sacramentsprocessie voor Sacramentsdag had plaats in Keulen. Luik in België en Keulen in Duitsland zijn twee steden die maar op een hondertal kilometer van elkaar liggen, en waar in allebei de aanwezigheid van Jezus in het geconsacreerde Brood op een bijzondere wijze wordt gevierd. Ik groet jullie van harte vanuit Luik;

 

+ Aloys JoustenJacques


Jacques Galloy

Jacques Galloy is getrouwd en vader van 5 kinderen tussen 5 en 18 jaar. De interesse van Jacques voor de kleine Juliana bestaat al heel erg lang. "Ik kom van de zuidkant van de vallei van de heilige Juliana, en een kennis heeft me eens een boek gegeven over de Heilige Juliana, een gepassioneerd boekje uit 1934. Ik werd erg geraakt door de geschiedenis van dat kleine meisje uit onze regio, die zo jong wees was geworden en uiteindelijk aan de basis zou liggen van een van de grootste feesten van onze Kerk. Ik vroeg me toen af hoe ik dat aan onze kinderen zou kunnen uitleggen en dat buitengewone verhaal zou kunnen actualiseren, en anderzijds vroeg ik me af waarom in de voorbereiding op de eerste communie zowel in Luik als elders, men niets vertelt over deze mooie geschiedenis. Zo is dit boekproject en de website geboren!" Jacques Galloy is tegenwoordig de verantwoordelijke voor de jongeren van de Emmanuelbeweging in België en is financiëel directeur van een bedrijf dat informaticaoplossingen voor televisie maaktAnne


Anne Junker is een jonge illustratrice/graficus, geboren in 1989. Zij heeft in het St Lucasinstituut van Luik gestudeerd. Zij beleeft veel plezier aan het illustreren van de avonturen van Juliana van Cornillon. "Ik teken haar graag met eenvoudige lijnen en levendige kleuren. Ik kende de kleine Juliana helemaal niet voordat Jacques me dit project voorstelde. Ze heeft me veel bijgeleerd: Ik vond het heel leuk haar verhaal te leren kennen en een gezicht te creëren bij deze beroemde Luikse heilige."

Anne Junker


De twee auteurs zijn heel gelukkig dit project samen te hebben kunnen realiseren. Vandaag is het boekje 'De kleine Juliana en het Brood van Leven' bezig met een tocht door Frankrijk, Zwitserland en België en is er ook een franstalige en duitse versie. De Sloveense versie komt er ook aan!"


Het boek