Boek

"De kleine Juliana" is de echte geschiedenis van Juliana van Cornillon (1192-1258), gebaseerd op haar biografie uit 1262 en vertaald uit het Latijn door E.H. Jean-Pierre Delville. Dit geïllustreerde boekje is een co-editie van Editions de l'Emmanuel (Parijs-Frankrijk) en Gallocam (Saive-België). U kan dit boekje terugvinden in de betere boekenhandels. 

De franstalige versie kan men ook on-line kopen op de internetsites van:   


La Petite Julienne et le pain de vie

Tekst van Jacques Galloy                                  
Illustraties van Anne Junker   

Dit mooi geïllustreerde verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.      

Heel wat gelovige Katholieken vieren ieder jaar het feest van het Heilig Sacrament, maar vaak kennen zij niet de geschiedenis die de Kerk ertoe heeft aangezet om dit feest te gaan vieren. Juliana van Cornillon, die al op reeds heel jonge leeftijd wees werd, heeft in de nabijheid van de Eucharistie een grote troost gevonden, waar ze heel gevoelig aan was. Zo wordt Christus haar beste vriend. Het is van Hem dat ze de eerste visioenen krijgt over het belang van het Sacrament van Zijn Lichaam en Zijn Bloed, en over de bijzondere devotie die de Kerk daarvoor zou moeten krijgen: "Velen vergeten dat Ik tegenwoordig ben in het brood en in de wijn. Ik ben werkelijk met jullie van dag tot dag. Ik zou willen dat jullie dat op een meer bijzondere manier gaan vieren,  één keer perjaar. Dat wordt Sacramentsdag."


Sterke punten

  • Duidelijke en mooi ingekleurde illustraties.
  • Een werkinstrument om het geloof in de Eucharistie te versterken.
  • Een goed idee voor een cadeau, zeker voor de eerste communie.
  • Paus Benedictus heeft een catechese gegeven over de geschiedenis van de heilige Juliana: "Ik stel met vreugde vast dat er in de Kerk vandaag een 'Eucharistische lente' is aangebroken."

Doelgroep 

Kinderen van 6 tot 10 jaar. Ouders, grootouders, peters, meters, catechisten en leraren.